Áraink

Munkabiztonsággal összefüggő megbízás esetén

Munkavédelmi szabályzat

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Adatgyűjtést követően elkészítem a szervezetre szabott munkavédelmi szabályzatot a hozzá tartozó nyilvántartási környezetet. 10.000 Ft-tól
Alap csomag Elvégzem a munkabiztonsági szakfeladatok ütemezését, partner jóváhagyása után a feladatok végrehajtását. Az elkészült dokumentumokat a partnerem számára elektronikus és papír alapon is továbbítom. A munkavédelmi szabályzat tartalmáról oktatásban részesítem az érintett munkavállalókat. 10.000Ft-tól
Prémium csomag Partner meghatalmazásával mint kapcsolattartó végzem a kiépített nyilvántartási rendszer felügyeletét, a szabályzatban foglalt munkabiztonsággal összefüggő feladatok teljes körű előkészítését, megszervezését, ütemezését, partner jóváhagyása után a feladatok végrehajtását. 13.000Ft-tól

Kockázatértékelés

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Munkabiztonsági szempontú szemle és a partnernél folytatott adatgyűjtést követően elkészítem a munkaeszközök, munkakörök, munkahelyek, vegyi anyagok kockázatértékelését. Az összegzett értékelés alapján javaslatot teszek a kockázat csökkentő intézkedésekre. 3.000 Ft-tól
Alap csomag Biztosítom a nyomon követő dokumentációs rendszert partnerem számára, az összegzett értékelés alapján tett javaslatok megvalósíthatóságáról partneremmel egyeztetek. Felügyelem a kockázatértékelések érvényességet, szükség esetén elvégzem a módosítást. 10.000Ft-tól
Prémium csomag A munkavédelmi területet érintő valamennyi intézkedés megvalósulásának nyomon követésére tervet készítek partnerem számára és felügyelem a megvalósulást. A vegyi anyagokhoz tartozó megfelelő, aktuális biztonságtechnikai adatlapokat beszerzem, ÁNTSZ rendszerben a bejelentéseket megteszem, frissítéseket elvégzem. 13.000Ft-tól

Munkahelyi mérések

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Kalibrált mérőeszközzel történő helyszíni adatgyűjtést követően elkészítem partnerem számára a munkahelyekre, munkaeszközökre vonatkozó tájékoztató jellegű fény, zaj valamint a munkahelyi klímatényezők vizsgálatát. Összegzett értékelést késztek a mérési eredményekről. 3.000 Ft-tól
Alap csomag Időszakosan további méréseket végzek eltérő környezeti viszonyok mellett és az összegzett értékelés alapján javaslatot teszek a szükséges intézkedésekről. Biztosítom a nyomon követő dokumentációs rendszert partnerem számára, az összegzett értékelés alapján tett javaslatok megvalósíthatóságáról partneremmel egyeztetek. 10.000Ft-tól
Prémium csomag A határértékek meghaladása esetén további felülvizsgáló szakemberekkel kapcsolatfelvétel, árajánlat készítés, jóváhagyott árajánlat alapján partnerrel egyeztetett időpontban vizsgálat leszervezése. 13.000Ft-tól

Egyéni védőeszköz szabályzat

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék A kockázatértékelés kiértékelése alapján elkészítem partnerem egyéni védőeszköz szabályozási rendszerét amely magába foglalja az egyes munkakörökre bontott, védelmi szinttel megjelölt tételes védőeszköz listát. 3.000 Ft-tól
Alap csomag Nem elérhető. 10.000Ft-tól
Prémium csomag A védőeszköz készletezés kialakítása eszközfogyás alapján, partner számára árajánlat készítés, jóváhagyott védőeszközök árajánlat alapján történő beszerzése, dokumentált kiosztásának elvégzése. 13.000Ft-tól

Üzembe helyezés, időszakos biztonsági felülvizsgálat

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Gépvizsgálati szemle lefolytatását követően megfelelőség esetén kiállítom a munkaeszköz üzembe helyezéshez szükséges üzemviteli dokumentációt. Az esetleges eltérésekről összegző értékelést készítek. 8.000 Ft-tól
Alap csomag Biztosítom a nyomon követő dokumentációs rendszert partnerem számára, az összegzett értékelés alapján tett javaslatok megvalósíthatóságáról partneremmel egyeztetek. Az üzemviteli eljárások érvényességét nyomon követem, az időszakos felülvizsgálatokat partneremmel előzetesen egyeztetett időpontban hajtom végre. 10.000Ft-tól
Prémium csomag A szemle eredményes lefolytatásához szükséges további felülvizsgáló szakemberekkel kapcsolatfelvétel, árajánlat készítés, jóváhagyott árajánlat alapján partnerrel egyeztetett időpontban vizsgálat leszervezése. Keletkezett dokumentációk kezelését a partnerrel történt egyeztetés alapján elektronikusan és papír alapon is végrehajtom. 13.000Ft-tól

Használatba vételi engedély, időszakos ellenőrző felülvizsgálat

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Gépvizsgálati szemle lefolytatását követően megfelelőség esetén kiállítom a munkaeszköz használatba vételhez szükséges üzemviteli dokumentációt. Az esetleges eltérésekről összegző értékelést készítek. 5.500 Ft-tól
Alap csomag Biztosítom a nyomon követő dokumentációs rendszert partnerem számára, az összegzett értékelés alapján tett javaslatok megvalósíthatóságáról partneremmel egyeztetek. Az üzemviteli eljárások érvényességét nyomon követem, az időszakos felülvizsgálatokat partneremmel előzetesen egyeztetett időpontban hajtom végre. 10.000Ft-tól
Prémium csomag A szemle eredményes lefolytatásához szükséges további felülvizsgáló szakemberekkel kapcsolatfelvétel, árajánlat készítés, jóváhagyott árajánlat alapján partnerrel egyeztetett időpontban vizsgálat leszervezése. Keletkezett dokumentációk kezelését a partnerrel történt egyeztetés alapján elektronikusan és papír alapon is végrehajtom. 13.000Ft-tól

Oktatás

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Összeállítom az általános munkavédelmi oktatási tematikát, partnerrel előre egyeztetett időpontban és helyszínen az oktatást megtartom. 8.000 Ft-tól
Alap csomag Összeállítom az általános munkavédelmi oktatási tematikát, érvényességét nyomon követem, az időszakos oktatásokat partneremmel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen hajtom végre. Biztosítom a nyomon követő dokumentációs rendszert partnerem számára. 10.000Ft-tól
Prémium csomag Munkakörökre bontott speciális oktatási tematikát álltok össze, oktatását a partnerrel előre egyeztetett időpontban és helyszínen bonyolítom. Munkabiztonsági szempontú továbbképzés a partneremre szabottan a munkavédelemben kiemelt jelentőségű munkakörökben. E-learning oktatási opció az új belépő oktatások esetében. 13.000Ft-tól

Balesetek vizsgálata

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Felderítem a balesethez vezető ok-okozati összefüggéseket, ezeket dokumentálom, a hatósági jegyzőkönyvet elkészítem, intézkedési javaslatokat fogalmazok meg. 8.000 Ft-tól
Alap csomag Felderítem a balesethez vezető ok-okozati összefüggéseket, ezeket dokumentálom, szükség szerint hatósági jegyzőkönyvet elkészítem, intézkedési javaslatokat fogalmazok meg. Megtérítési eljárásokra adandó válaszokat kidolgozom. Szükség szerint az eseti oktatásokat végrehajtom. 10.000Ft-tól
Prémium csomag Balesetek hatóság részére történő továbbítom, nyilvántartását felügyelem. Keletkezett dokumentációk kezelését a partnerrel történt egyeztetés alapján elektronikusan és papír alapon is végrehajtom. 13.000Ft-tól

Munkabiztonsági tanácsadás

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Helyszíni szemle és adatgyűjtést követően elkészítem a szervezetre szabott munkabiztonsági szempontú helyzetfelmérést és intézkedési javaslatot teszek. Igény esetén objektív vizsgálat alá vetem a meglévő munkavédelmi szervezet akár teljes akár kiemelt területeit, a tapasztaltakról független szakvéleményt adok és intézkedési javaslatot teszek. Vállalom a munkabiztonság területén jelentkező üzemviteli költségvetés összeállítását, felmérését, optimalizálását. 4.000 Ft-tól
Alap csomag A munkabiztonság felügyelete során ütemezem az egyes feladatokat és partnerrel történő egyeztetést követően végrehajtom. Az észrevételekről összegzett értékelést készítek, melyek megvalósíthatóságáról partneremmel előzetesen egyeztek. Hatósági eljárások során képviselem a partnerem érdekeit. 10.000Ft-tól
Prémium csomag A munkabiztonság felügyelete során a tervezéstől a megvalósulásig figyelemmel kísérem a munkabiztonsági érdekek érvényesülését. Elvégzem a bevezetett, megvalósult intézkedések hatékonyságának ellenőrzését, értékelését. Képviselem partnerem a munkavédelmi érdekegyeztetések során. 13.000Ft-tól

Kérjen visszahívást