Áraink

Tűzbiztonsággal összefüggő megbízás esetén

Tűzvédelmi szabályzat

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Adatgyűjtést követően elkészítem a szervezetre szabott tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó tervet és kidolgozom a terület megfelelő működtetéséhez szükséges nyilvántartási környezetet. 10.000 Ft-tól
Alap csomag Elvégzem a tűzbiztonsági szakfeladatok ütemezését, partner jóváhagyása után a feladatok végrehajtását. Az elkészült dokumentumokat a partnerem számára elektronikus és papír alapon is továbbítom. A tűzvédelmi szabályzat tartalmáról oktatásban részesítem az érintett munkavállalókat. 10.000 Ft-tól
Prémium csomag Partner meghatalmazásával mint kapcsolattartó végzem a kiépített nyilvántartási rendszer felügyeletét, a szabályzatban foglalt tűzbiztonsággal összefüggő feladatok teljes körű előkészítését, megszervezését, ütemezését, partner jóváhagyása után a feladatok végrehajtását. 13.000 Ft-tól

Tűzvédelmi szempontú értékelés

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Adatgyűjtést követően összeállítom a szervezet számára a tűzoltási erőforrás-szükségletet valamint a helyi adottságok figyelembe vételével javaslatot teszek azok elhelyezésére. A tűzszakaszok értékelésével, az építmények tűzállósági követelményeinek ellenőrzésével elkészítem a tűzveszélyességi osztályba sorolást, meghatározom a kiürítési feltételeket. Az összegzett értékelés alapján javaslatot teszek a kockázat csökkentő intézkedésekre. 3.000 Ft-tól
Alap csomag Az összegzett értékelés alapján javaslatot teszek a kockázat csökkentő intézkedésekre. Biztosítom a nyomon követő dokumentációs rendszert partnerem számára, az összegzett értékelés alapján tett javaslatok megvalósíthatóságáról partneremmel egyeztetek. Felügyelem a tűzvédelmi szempontú értékelés érvényességet, szükség esetén elvégzem a módosítást. 10.000 Ft-tól
Prémium csomag Ellátom az üzemeltetői feladatokat, a felügyelet köteles tűzoltó eszközök időszakos felülvizsgálataihoz a felülvizsgáló szakemberekkel a kapcsolatot felveszem, árajánlatot elkészítem, jóváhagyott árajánlat alapján partnerrel egyeztetett időpontban a vizsgálatokat leszervezem. A tevékenységekkel összefüggésben keletkezett dokumentációk kezelését a partnerrel történt egyeztetés alapján elektronikusan és papír alapon is elvégzem. 13.000 Ft-tól

Oktatás

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Összeállítom az általános tűzvédelmi oktatási tematikát, partnerrel előre egyeztetett időpontban és helyszínen az éves ismétlődő oktatást megtartom. 8.000 Ft-tól
Alap csomag Kiürítési gyakorlat szervezése, lebonyolítása partnerrel előre egyeztetett időpontban a gyakorlattal összefüggő hatékonyság elemzés és javaslattétel. 10.000 Ft-tól
Prémium csomag Speciális oktatási tematika összeállítása, oktatása a partnerrel előre egyeztetett időpontban és helyszínen. Tűzbiztonsági szempontú továbbképzés a cégére szabottan a tűzvédelemben kiemelt jelentőségű munkakörökben. E-learning oktatási opció az új belépő oktatások esetében. 13.000 Ft-tól

Tűzbiztonsági tanácsadás

Termékkategória Tartalom .........Ár.........
Önálló termék Helyszíni szemle és adatgyűjtést követően elkészítem a szervezetre szabott tűzbiztonsági szempontú helyzetfelmérést és összegzett értékelést teszek. Igény esetén objektív vizsgálat alá vetem a meglévő tűzbiztonsági szervezet akár teljes akár kiemelt területeit, a tapasztaltakról független szakvéleményt adok és intézkedési javaslatot teszek. Vállalom a tűzbiztonság területén jelentkező üzemviteli költségvetés összeállítását, felmérését, optimalizálását. 4.000 Ft-tól
Alap csomag A tűzbiztonság felügyelete során ütemezem az egyes feladatokat és partnerrel történő egyeztetést követően végrehajtom. Az észrevételekről összegzett értékelést késztek, melyek megvalósíthatóságáról partneremmel előzetesen egyeztek. Hatósági eljárások során képviselem a partnerem érdekeit. 10.000 Ft-tól
Prémium csomag A tűzbiztonság felügyelete során a tervezéstől a megvalósulásig figyelemmel kísérem a tűzbiztonsági érdekek érvényesülését. Elvégzem a bevezetett, megvalósult intézkedések hatékonyságának ellenőrzését, értékelését. 13.000 Ft-tól

Kérjen visszahívást